จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ทานตะวันโชว์ดอก ดอกใหญ่ ทนแล้ว มีทั้งกิโลกรม/ซอง Directory
1
จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ทานตะวันโชว์ดอก ดอกใหญ่ ทนแล้ว มีทั้งกิโลกรม/ซอง
ของมีตลอดค่ะ ในสต๊อกหลายตันค่ะ
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
สอบถาม-สั่งซื้อ ไลน์ ID : @naytanashop (ใส่ @ จ้า)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
การเตรียมดิน
การเตรียมดินมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้ผิวดินร่วนซุย อากาศถ่ายเทได้สะดวก และสามารถเก็บรักษาความชื้นได้ดีรวมทั้งเป็นการกำจัดวัชพืชในขั้นต้นอีกด้วย การไถเตรียมดิน ควรทำเมื่อดินมีความชื้นเพียงพอ ก่อนไถควรดายหญ้าให้เตียน หว่านปุ๋ยคอกอัตรา 1.5 กิโลกรัม/ไร่ แล้วทำการไถดะให้ลึกที่สุด หลังจากนั้นจึงทำการไถแปรให้พื้นที่เรียบสม่ำเสมอตลอดแปลง ถ้าแปลงเป็นที่ลุ่มน้ำขังควรทำร่องระบายน้ำรอบแปลง

วิธีการปลูก
การปลูกทานตะวันให้ได้ผลดี ควรใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดี และมีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูง เพื่อให้ได้ต้นทานตะวันที่แข็งแรงสมบูรณ์และมีจำนวนต้นต่อไร่ที่เหมาะสม โดยปลูกทานตะวันขณะที่มีความชื้นในดินพอดี หยอดเมล็ดพันธุ์หลุมละ 2-3 เมล็ด ระยะระหว่างหลุม40 เซนติเมตร ระยะระหว่างร่องหรือแถว75 เซนติเมตร กลบดินหนาประมาณ 3-5 เซนติเมตร ให้แน่นพอสมควร หลังจากปลูกได้แล้ว 5-10 วัน ให้ตรวจดูความงอก จำนวนต้นต่อไร่ รวมทั้งการปลูกซ่อม หลังจากนั้น 5-8 วัน ทำการถอนแยกให้เหลือ 1 ต้น/หลุม โดยเลือกถอนต้นที่มีขนาดเล็กหรือผิดปกติกว่าต้นอื่น การปลูกในระยะดังกล่าว จะใช้เมล็ดพันธุ์ทานตะวันเพียง 0.8 กิโลกรัม/ไร่ และจะได้ต้นทานตะวันประมาณ 6,400-8,500 ต้น/ไร่

การใส่ปุ๋ย
ก่อนหยอดเมล็ดควรใส่ปุ๋ยรองพื้นสูตร 16-20-0 หรือ 25-7-7 อัตรา 20-25 กิโลกรัม/ไร่ อาจจะใช้ผงบอแร็กซ์ หรือโบรอน (B) อัตรา 2 กิโลกรัม/ไร่ ในพื้นที่ที่เป็นดินร่วนทรายโดยหว่านให้ทั่วแปลงหรือผสมพร้อมปุ๋ยรองพื้น เมื่อทานตะวันอายุ 25-30 วัน ให้ทำรุ่นพูนโคนและกำจัดวัชพืชพร้อมทั้งใส่ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 อัตรา 15-20 กิโลกรัม/ไร่ ห่างจากโคนต้น 20 เซนติเมตร (ระวังอย่าให้สัมผัสโดนใบ) เสร็จแล้วกลบปุ๋ยพูนโคนตามแถว

สำหรับใครที่สนใจเมล็ดพันธุ์ทานตะวันโชว์ดอก
ไลน์ : @naytanashop

Comments

Who Upvoted this Story